Privacybeleid

Privacyverklaring Divine hair & beauty.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Divine hair & beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Divine hair & beauty, of om andere reden persoonsgegevens aan Divine hair & beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1.  Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Divine hair & beauty

Grotestraat 217

5141 JS Waalwijk

0416-333208

Divinehair-beauty@kpnmail.nl

Kvk nummer: 65850432

2 .Welke gegevens verwerkt Divine hair & beauty en voor welk doel?

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

     a. voor,-en achternaam, geboortedatum

     b. adresgegevens,- en postadres

     c. telefoonnummer, emailadres

     d. gegevens met betrekking tot huid,- en haar(diagnose),

         eventuele gezondheidsgegevens via haar/huiddiagnose

     e. Voor & na foto’s

      

  2.2 Divine hair & beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor  de volgende doeleinden:

   

  1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en eventuele annulering daarvan.
  2. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, verjaardagskaarten en informatie over diensten en activiteiten van Divine hair & beauty.
  3. Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
  4. Voor,- en na foto’s worden gebruikt om (voortgang) een behandeling te monitoren. Voor,-en na foto’s van haar,- en huid worden gedeeld op social media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Divine hair & beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om u (via nieuwsbrief) haar informatie te geven over activiteiten, diensten en andere informatie over Divine hair & beauty

Afmelding is ten alle tijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3.Bewaartermijnen

Divine hair & beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Divine hair & beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

-beveiligd wifi netwerk salon

– klanten eigen wifi

-personeel kan geen klantgegevens exporteren

-klantgegevens niet direct zichtbaar in agenda

-niet in de agenda op tel op openbaar wifi netwerk

– personeel andere inlog dan eigenaar in salonhub

– beveiligde laptop, ook wachtwoord aanwezig.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Divine hair & beauty gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

Via de eigenaresses van Divine hair & beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Divine hair & beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in art. 2, kunt u eveneens contact opnemen met één van de eigenaresses.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Divine hair & beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen,- en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresses van Divine hair & beauty via divinehair-beauty@kpnmail.nl of telnr: 0416-333208

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.